a
Trường THCS TT Tiểu Cần
a
ga la

ga la

  • 12/01/2014
Từ ng2y cô BGH 10-12, tháng 1 năm 20014 , 54 thầy và ự án hủ thư các trường dự án đã họp mặt để chia sẽ những thành công dự ánường năm qua . Đây là dịp BQL dự án tôn vinh và tiên dương những trườắc trong hoạt động thư viện và CBTV có thành thành tích xuất sắc trong hoạt động thư viện đồng thời các trường cũng d9u7o75c cập nhật những phương pháp mới .........